3. – 4.jūnijā VSIA Sertifikācijas un testēšanas centra 100 gadu un V/A Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras 50 gadu ietvaros tika organizēts jubilejas pasākums "Lauksaimnieku un tehnikas svētki Priekuļos". 


Svētku atklāšanas dienā notika konference "Lauksaimniecība un tehnikas novērtēšana, uzraudzība vakar, šodien un rīt", kurā arī piedalījās "M.T.Z- Serviss" vādība. Tika sumināti jubilāri, notika pieredzes apmaiņa Baltijas valstu starpā. Konferences gaitā tika analizēti iepriekšējo gadu darba rezultāti, nosprausti nākotnes mērķi. 


SIA "M.T.Z – Serviss", pārstāvot Minskas traktorrūpnīcu prezentēja Baltkrievijas traktortehniku – Belarus 132H, Belarus 320.4 un Belarus 1025.4 piesaistot ne vienu vien izstādes apmeklētāju. Vairāku gadu laikā ir izveidojusies lieliska sadarbība starp VTUA, STC un SIA "MTZ-serviss". Mūsu piedāvātā traktortehnika atbilst Eiropas Savienības direktīvām, tas nozīmē, ka šī tehnika ir uzticama, droša un draudzīga apkārtējai videi.


Mūsu ekspozīciju atzinīgi novērtēja izstādes apmeklētāji un goda viesi, uzsverot uzņēmuma kvalitātes augstos rādītājus, kas tiek virzīti ne tikai uz atsevišķu produktu sertifikāciju un standartu, bet uz sistēmu kopumā. Dalība izstādēs ļauj mūsu uzņēmumam skaidri nodemonstrēt savas konkurences priekšrocības un pārzināt aktuālās tendences un jaunumus lauksaimniecības tehnikas tirdzniecības tirgū.